کدام صحیح است؟ توفان یا طوفان؟


دو واژه توفان و طوفان با تلفظی یکسان ریشه‌های متفاوتی دارند و به کار بردن آنها برای یک معنی کار غلطی است. همچنان که در لغت‌نامه معین هم به این موضوع اشاره شده است. واژه طوفان ریشه‌ای عبری و یونانی دارد و به زبان عربی وارد شده و با «ط» نوشته می‌شود. این واژه در زبان انگلیسی به صورت «Typhoon» نوشته می‌شود و به معنی حادثه‌ای طبیعی است، همراه با باد و باران که خرابی و خسارت به بار می‌آورد. در ترکیب‌هایی مانند طوفان نوح، طوفان کاترینا و طوفان تهران باید از واژه طوفان استفاده کنیم زیرا در غیر این صورت معنی واژه غلط خواهد شد.

توفان: توفیدن و توپیدن

از سوی دیگر واژه «توفان»، یک واژه فارسی است که از ترکیب کلمات توفیدن یا توپیدن ریشه گرفته است. این دو واژه که معنی یکسانی دارند به معنی داد زدن، غرش کردن و غران بودن هستند که کلمه «توفان» نیز از این ریشه‌ها نشات گرفته است و به کار بردن واژه توفان به معنی یک حادثه طبیعی همراه با باد و باران درست نیست و از نظر نگارشی غلط محسوب می‌شود.
منبع: https://www.isna.ir/news/93031909677

اهمیت حفظ یکدستی املا در رسانه ها

متاسفانه رسانه های بسیاری این مسئله را رعایت نمی کنند. برای مثال بی بی سی فارسی اخیرا گهگاه از هر دوی این املاها استفاده می کند که باعث سردرگمی خوانندگان می شود.

استفاده از دو املای طوفان و توفان در اخبار بی بی سی فارسی و دیگر رسانه ها باعث دامن زدن به این گمراهی می شود.
استفاده از دو املای طوفان و توفان در اخبار بی بی سی فارسی و دیگر رسانه ها باعث دامن زدن به این گمراهی می شود.

پژوهشی درباره واژه طوفان

اگر هنوز متقاعد نشده اید باید بدانید که پژوهش مفصلی درباره کلمه توفان و این که آیا چنین واژه ای وجود داشته یا نه صورت گرفته است.

مقالۀ «دربارﮤ واژه‌های طوفان و نوفیدن و نَویدن»، فرهاد قربان‌زاده، مجلۀ فرهنگ‌نویسی، (شمارۀ ۱۵، اسفند ۱۳۹۸، صفحه‌های ۱۳۵ـ۱۶۷) را که کانال تلگرامی وبسایت ویراستاران منتشر کرده است اینجا دریافت کنید.

جالب تر آن که حتی یک نشست تخصصی هم درباره مسئله «طوفان یا توفان» برگزار شده که اتفاق خیلی خوبی است.

پژوهشی دربارۀ واژهٔ «طوفان» و واژه‌های مرتبط - فرهاد قربان‌زاده، فرهنگ‌نویس و پژوهشگرِ فرهنگستان
پژوهشی دربارۀ واژهٔ «طوفان» و واژه‌های مرتبط – فرهاد قربان‌زاده، فرهنگ‌نویس و پژوهشگرِ فرهنگستان

مطالب مرتبط:‌