داستان شنیدنی لوسی بلکمن، دختر انگلیسی که سال ۲۰۰۰ در توکیو گم شد را از کانال چنل بی بشنوید. این پرونده آدم ربایی به یکی از مشهورترین و جنجالی ترین خبرهای ژاپن و جهان در آن زمان بدل شده بود.

قسمت اول: راپونگی
۱⃣ https://t.me/channelbpodcast/792

قسمت دوم: میزوشوبای
۲⃣ https://t.me/channelbpodcast/794

قسمت سوم: سر سگ۳⃣

۳⃣ https://t.me/channelbpodcast/799

قسمت چهارم: اوبارا
۴⃣ https://t.me/channelbpodcast/803

قسمت پنجم: غار
۵⃣ https://t.me/channelbpodcast/805

قسمت ششم و آخر: حکم
۶⃣ https://t.me/channelbpodcast/808

برای شنیدن این پادکست در وبسایت چنل بی اینجا کلیک کنید.

روزشمار ماجرای لوسی بلکمن در ژاپن

این داستان سریالی نتیجه مطالعات و تلاش های علی بندری و تیم او در پادکست Channel B است و به دلیل گسترده بودن مطالب من نمی توانم کل محتوای آن را تایید یا رد کنم.