امروز در خبرها داشتیم که آنگلا مرکل محدودیت های جدیدی علیه ویروس کرونا اعلام کرد. در این خبر آمده که نوشیدن الکل در فضای باز ممنوع می شود، که در نظر اول کمی عجیب است. در ادامه هم نوشته شده که این یعنی آلمانی ها…