شبی در سال ۱۹۸۸ ساعت سه صبح تلفن یک استودیوی ضبط صدا در هانولولو هاوایی به صدا درآمد. آنها تازه کارشان تمام شده بود. یک مشتری پشت خط می گفت اگر می‌شود دوستم الان بیاید و آنجا یک آهنگ ضبط کند! میلان برتوسا، صاحب استودیو…