موضوع امروز درباره فیلترینگ اینترنت در چین است. کشوری که عظیم‌ترین٬ پیچیده‌ترین و هوشمندترین سیستم سانسور اینترنت در جهان را در اختیار دارد. پیشنهادم این است که برای درک اینکه سیستم فیلترینگ چین چطور کار می کند و چقدر با فیلترینگ در ایران فرق دارد…