Tag: عکاسی

یک شب کنار دریاچه موتوسو با منظره کوه فوجی ژاپن

کمپ در نزدیکی فوجی بعد از یک سال و نیم دوباره چشمم به جمال کوه فوجی آشنا شد. این هفته بعد از یک سال و نیم دوباره چشمم به فوجی سان افتاد. آن هم از کنار یک دریاچه زیبا. طبیعت ژاپن آرامش خاصی دارد که…

انباشت در تاریکی یا معاشقه در سکوت: دست نوشته های علی نورانی

زن میانسالی نشسته توی سلف و با انرژی مشغول نشان دادن اداهایی با دستهایش است. چهار زن دیگر که جوانترند دورش نشسته اند و با دقت زیاد و گاهی با معصومیت در سکوت به صورت و دست‌های زن وسطی نگاه می‌کنند. . با خودم فکر…