کوچه آسفالت بی روحه و زیر آفتاب سوزان تابستان هیچ بچه ای رغبت بازی توش نداره. گرمای زیادی رو جذب می کنه و حتی تا شب حرارت رو به اطراف منتشر می کنه. طبیعیه که آدم ترجیح میده توی خانه زیر کولر بمونه (البته اگر…