بعضی از ایرانی ها قبل از ژاپن پیش قدم شده اند و نام نخست وزیر ژاپن را به شیوه زبان ژاپنی «آبه شینزو» نوشته اند که اشتباه است. رسانه های ژاپنی از جمله ان اچ کی هیچ تصمیمی برای تغییر روش خود در مورد اسامی…