در ژاپن دوستی دارم که شرکتشان کار مقاوم‌سازی ساختمان در برابر زلزله انجام می‌دهد. امروز می‌گفت ما حدود هفت سال در ترکیه دفتر داشتیم، نقشه کامل زمین‌زلزله استانبول را تهیه کردیم و تلاش کردیم به مشتریان بقبولانیم که مثل ژاپن ساختمانهایشان را محکم‌سازی کنند. هفت…