تا بحال اسم نزدک را شنیدید؟ نزدک چیست؟ آیا یک شاخص است؟ مربوط به معاملات فارکس است؟