اعضای تیم پناهندگان المپیک توکیو شامل ۲۵ بورسیه پناهجویان کمیته المپیک و ۴ نفر از پروژه پناهجویان جودوکار در روز دوشنبه ۹ ژوئیه اعلام شد. به این ترتیب ۲۹ نفر در تیم ورزشی پناهجویان در المپیک توکیو رقابت خواهند کرد که پنج نفر آنها ایرانی…