دسته: روزنوشت

انباشت در تاریکی یا معاشقه در سکوت: دست نوشته های علی نورانی

زن میانسالی نشسته توی سلف و با انرژی مشغول نشان دادن اداهایی با دستهایش است. چهار زن دیگر که جوانترند دورش نشسته اند و با دقت زیاد و گاهی با معصومیت در سکوت به صورت و دست‌های زن وسطی نگاه می‌کنند….

آیا در ژاپن هم برق میره؟ تجربه قطع برق در محل کارم

آیا در ژاپن هم برق میره؟ امروز ساختمان ما برق قطع شده بود و برای اولین بار اخبار رو روی کاغذ ترجمه کردم و از روی دستخط خودم در رادیو خوندم!‏البته وقتی بعدش مجبور شدم همه اون دست‌نوشته‌ها رو دوباره تایپ…

روزنوشت: گو سفیر

روز اول کار جدیدم است و کاغذها و مدارکی را که باید ببرم را گرفته ام دستم. لحظه آخر سفر فهمیدیم که ۲۱ کیلو اضافه بار داریم و کیف دستی ام را گذاشتم ایران چون چمدان داشت میترکید و تاکسی دم…