Category: دیگر مطالب

نقدی بر تبلیغات آقا گاوه شرکت روزانه و اصرار بر نرینگی آن

اخیرا یک تبلیغ خسته کننده و نامناسب از یک شرکت تبلیغاتی برای شرکت روزانه دیدم که واقعا حالم را گرفت. با کمی تامل و بازبینی به عمق فاجعه آن بیشتر پی بردم و با دیدن تبلیغ قبلی آن حتی رد پایی از بی مسئولیتی شرکت…

فیلم لوبیای شیرین: هانیکو، چای ژاپنی و لوبیای قرمز

فیلم لوبیای شیرین ۲۰۱۵ (در ژاپنی آن) اثری ساده و زیبا درباره ی مفهوم زندگی و کار، شادی، و ارزشمندی آنها است. داستان فیلم درباره ی یک مرد مقروض و خسته از دنیاست که یک مغازه کوچک دورایاکی فروشی دارد. دورایاکی شیرینی های دست ساز…