وزیر تنهایی: ژاپن برای رسیدگی به تنهایی و انزوای مردم یک وزیر را مامور کرد


چه اسم قشنگی. وزیر تنهایی. چقدر می توان با این عبارت شعر و مطلب نوشت. اما جدا از شعر و شاعری چقدر این مطلب صحت دارد؟ توضیح می دهم.

نخست وزیر ژاپن سوگا یوشیهیده روز جمعه یکی از وزیران خود را مامور کرد تا به حال انزوای مردم ژاپن، مخصوصا زنان که در سال کرونا بسیار تنهاتر و منزوی تر شده اند، فکری کند. اخیرا ویدیویی با همین موضوع به فارسی زیرنویس کردم. اینجا ببینید

در ژاپن سمت «وزیر» لزوما به معنای رئیس یک وزارتخانه نیست و بر اساس نیاز روز کشور به هر وزیر مسئولیت های جدیدی هم واگذار می شود که گاه کاملا به هم بی ربط هستند. یعنی تعداد زیادی مقام «وزیری» وجود دارد که تا حد زیادی مجازی هستند. یعنی یک وزیر در کنار اصلی ترین وظیفه خود چندین سمت «وزارت» دیگر هم دارد که این ها وزارتخانه و دفتر و دستکی ندارد و یک مسئولیت اضافی برای اوست. مثلا نیشیمورا یاسوتوشی این سمت ها را به عهده دارد:

وزیر کابینه برای خط مشی اقتصادی و مالی (اصلی)
وزیر مسئول احیای اقتصادی
وزیر مسئول اصلاح تامین اجتماعی
وزیر مسئول پیمان تجاری اقیانوس آرام
و به طور غیر رسمی:‌ وزیر مسئول مقابله با ویروس کرونا

همانطور که می بینید سمت های اضافی را به عنوان «وزیر مسئول…» می نویسند. یعنی طوری نیست که مثلا بروید به آدرس «ساختمان شماره ۲ انزوا»، وزارتخانه تنهایی در خیابان شکوفه های گیلاس و مثلا در اداره روابط پیش از ازدواج جوانان، دفتر دوست دختریابی درخواست یارانه بدهید.

حالا سوگا در کابینه خود سمت جدیدی ایجاد کرده و یکی از هم اعضای کابینه خود را مامور کرده تا برای افزایش شدید خودکشی ها (که اخیرا درباره اش نوشتم) و انزوای مردم در یک سال اخیر به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا چاره اندیشی کند.

عنوان اصلی ساکاموتو تتسوشی «وزیر کابینه برای اقدامات مربوط به کاهش نرخ موالید» است و علاوه بر آن «وزیر مسئول ترویج تعامل پرشور تمام شهروندان» و «وزیر مسئول احیای منطقه ای» هم هست.

سوگا به آقای ساکاموتو تتسوشی گفت: «زنان (بیش از مردان) دارند آسیب می بینند و تعداد خودکشی ها روندی افزایشی گرفته است. امیدوارم بتوانید مشکلات را شناسایی کنید و سیاست های جامعی در این رابطه تهیه کنید.»

ساکاموتو هم در یک نشست خبری درباره وظیفه اش گفت: «امیدوارم بتوانم با اقدامات و فعالیت هایی از انزوا و تنهایی اجتماعی افراد جلوگیری کنم و از روابط بین مردم محافظت کنم.»

او گفت در اواخر فوریه یک هیئت اضطراری تشکیل می دهد تا نظرات و تجربیات دست اندرکارانی که به افراد تنها و منزوی کمک می کنند را جویا شود و درباره اقدامات حمایتی برای آنها گفتگو کند. نخست وزیر ژاپن هم در این جلسه شرکت خواهد کرد.

مطالب مرتبط:

کلامی در باب آمار، شعری نو از یک شاعر لهستانی

چرخه خشم و نفرت: چطور در تله ی افراطی ها نیفتیم

محقق ایرانی که یکی از اولین کیت های تشخیص ویروس کرونا را در جهان طراحی کرد