ویدیوی کامل مراسم کناره‌گیری امپراتور ژاپن


ویدیوی کامل مراسم کناره‌گیری امپراتور ژاپن که در دوران مدرن این کشور یک لحظه تاریخی بشمار میاد. برای من خیلی جالب بود. پیشنهاد میکنم اگر وقت داشتید ببینید.
(ببخشید دو دقیقه اول ⁩بیصداست)

پیشنهادات یک خبرنگار از ژاپن