ویدیو: قانون آزادی جابجایی ایران و کار در ژاپن


چرا قانون آزادی جابجایی ایران باعث در مورد ژاپن منجر به ضایع شدن حق عده زیادی از مردم میشه؟ و چرا آزاد بودن مردم برای سفر باید آزاد گذاشتن تبهکاران و خلافکاران معنی بشه؟ در فایل صوتی در پست قبلی نظراتم رو در اینباره توضیح دادم.

مهاجرت به ژاپن

آزادی جابجایی

اینکه ایران میگه ما فلان تبهکار اخراجی رو پس نمیگیریم توجیه و در رفتن از زیر مسئولیت خودشه چون با این رفتار تمام ملت زیر سوال رفته و حق بقیه ضایع شده.
اتباع هر کشور مثل فرزندان آن هستند و مسئولیت نهایی آنها باید بر دوش کشور مادریشان باشد.
در ضمن بنظرم مهاجرت کاری مخصوصا موقت بد نیست و در این شرایط تحریم باعث ارزآوری و انتقال مهارت و فناوری هم میشه و چه بهتر که این انتقال در تمام سطوح کاری و متوازن با جمعیت انجام بشه.
نظر شما چیه؟

‌پیشنهادات یک خبرنگار از ژاپن