تلفظ صوتی خبرنگاران میانماری رویترز


تلفظ صحیح نام دو خبرنگار میانماری رویترز که در این کشور زندانی شده اند از زبان یک میانماری.

Wa Lone وا لون
Kyaw Soe Oo چو سو او

اینجا فایل صوتی را بشنوید

کلیه حقوق متعلق به علی نورانی می باشد و هر گونه استفاده فقط با ذکر منبع مجاز است.