تلفظ نام وزیر بهداشت آلمان: ینس اشپان


Jens Spahn, Germany’s Health Minister
تلفظ نام وزیر بهداشت آلمان: ینس اشپان

این مطلب بصورت خودکار از پست های کانال ارسال شده است

ارسال شده به نشانی بخش فارسی