تفاوت شورای اروپا با شورای اتحادیه اروپا چیست؟


شورای اتحادیه اروپا، شورای اروپایی و شورای اروپا سه نهاد مجزا هستند که نباید با یکدیگر اشتباه شوند. از این میان شورای اروپا جزو نهادهای اتحادیه اروپا نیست و یک نهاد بین‌المللی است.

شورای اروپا Council of Europe چیست؟

شورای اروپا مهمترین سازمان حقوق بشری قاره اروپا است. این شورا ۴۷ عضو دارد که ۲۷ عضو آن در اتحادیه اروپا هستند (و باقی نیستند). تمام اعضای شورای اروپا کنوانسیون حقوق بشر اروپا را امضا کرده‌اند که هدف آن حمایت از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است. دادگاه حقوق بشر اروپا بر اجرای این کنوانسیون در کشورهای عضو نظارت می‌کند.

(EU) شورای اتحادیه اروپا یا Council of European Unionچیست؟

شورای اتحادیه اروپا متشکل از وزیران کشورهای عضو است که برای بحث، اصلاح و تصویب قوانین ملاقات می‌کنند. وزیران این شورا این اختیار قانونی را دارند که کشورهای مطبوع خود را به اجرای اقدامات توافق شده نشستهای خود متعهد کنند.

Council of the European Union
شورای اتحادیه اروپا

شورای اتحادیه اروپا به همراه پارلمان اروپا دو نهاد اصلی تصمیم‌گیرنده در اتحادیه اروپا هستند.

(EU) شورای اروپایی یا European Council چیست؟

شورای اروپایی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا است که رهبران کشورهای اروپایی اعضای آن هستند.

کار شورای اروپایی چیست؟

این نهاد منافع اتحادیه اروپا را به عنوان یک کل واحد نمایندگی می‌کند. در حالی‌که که شورای اروپایی هیچ قدرت قانون‌گذاری رسمی ندارد، شورای اروپایی یک نهاد استراتژیک است که سمت و سو و اولویت‌های سیاسی کلی اتحادیه را مشخص می‌کند و نقش ریاست جمهوری جمعی این اتحادیه را به عهده دارد.

شورای اروپایی جزو نهادهای قانون‌گذار اروپایی نیست بنابراین به بحث، مذاکره یا تصویب قوانین برای اتحادیه اروپا نمی‌پردازد. این کمیسیون نتایج نشست‌های خود را در قالب «نتیجه‌گیری» یا نتایج شست منتشر می‌کند. سران کشورهای اتحادیه اروپا هر سال چهار بار دیدار می‌کنند. برای مثال این کمیسیون در گزارش نتایج نشست خود در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ گفت:

۱۱. شورای اروپایی مجددا حمایت نظامی ارائه شده از سوی مقامات ایران نسبت به حمله نظامی روسیه به اوکراین، که باید متوقف شود، را محکوم می‌کند. در این رابطه، شورای اروپایی از تحریم‌های اتحادیه اروپا که ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ تصویب شد استقبال می‌کند.

مثالی از اشاره شورای اتحادیه اروپا به ایران که نشان می‌دهد این کمیسیون تحریم وضع نکرده بلکه نظر خود را نسبت به تحریم وضع شده اعلام کرده است.
مثالی از اشاره شورای اروپایی به ایران که نشان می‌دهد این کمیسیون تحریم وضع نکرده بلکه نظر خود را نسبت به تحریم وضع شده اعلام کرده است.

شورای اروپایی همچنین تعیین اولویت‌های هزینه‌های اتحادیه اروپا، پیش‌نویس بودجه و نظارت بر هزینه‌کرد آن را برعهده دارد و بر اجرای قوانین در کشورها نیز نظارت می‌کند.

شورای اروپایی متشکل از سران کشورهای عضو است یعنی نخست وزیران، رئیس‌جمهورها و صدراعظم‌های کشورهای اروپایی به اضافه چند).

Charles Michel, president of the European Council
شارل میشل، رئیس شواری اتحادیه اروپا

رئیس فعلی شورای اروپایی (از سال ۲۰۱۹ تا امروز ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ – روز ولنتاین) شارل میشل، سیاستمدار بلژیکی است که قبلا به مدت پنج سال نخست وزیر بلژیک بوده است.

شورای اروپایی به مثابه یک دولت با کابینه عمل می‌کند که ۲۸ عضو دارد. این یعنی سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به اضافه‌ی رئیس این کمیسیون.