شینزو آبه یا آبه شینزو؟


بعضی از ایرانی ها قبل از ژاپن پیش قدم شده اند و نام نخست وزیر ژاپن را به شیوه زبان ژاپنی «آبه شینزو» نوشته اند که اشتباه است. رسانه های ژاپنی از جمله ان اچ کی هیچ تصمیمی برای تغییر روش خود در مورد اسامی ژاپنی در زبان انگلیسی ندارند. البته مشخص است که من به نمایندگی از ان اچ کی صحبت نمی کنم. اما هر فرد می تواند در اخبار ژاپن نحوه نگارش نام نخست وزیر را در سایت و اخبار ژاپن ببیند. در زبان ژاپنی ابتدا فامیل نوشته می شود اما در زبان انگلیسی ابتدا نام کوچک را می آورند.

درخواست دولت ژاپن برای آوردن نام فامیل قبل از اسم در زبان های دیگر مسئله ی جدیدی نبوده و هرگز پذیرفته نشده و رسانه های دنیا هم نمی پذیرند.

ترتیب نام و نام خانوادگی به شیوه غربی بیش از 100 سال پیش از در ژاپن الگوبرداری شد و تغییر دادن دیگر ممکن نیست و نتیجه ای جز سردرگمی ندارد.


چین و کره هم که به شیوه زبان خودشان در انگلیسی ابتدا نام فامیل را می نویسند، همیشه در دنیا باعث گیج شدن مخاطبان می شوند چون اکثر مخاطبان قدرت تشخیص نام و نام خانوادگی و یا نام دوم آنها را در این زبانها ندارند.

پیشنهادات یک خبرنگار از ژاپن
@alirecommends