مصاحبه با ماسایوکی اینو اوئه


‌ حرف زدنش، خندیدن های بی خیال و صمیمیش، و نگاهش مثل یک تهرانی با‌صفا بود. بهش گفتم از مدرسه ای که سال ۱۳۳۹ در تهران رفتی خاطره‌ای داری؟ ‏گفت: بچه‌ها همکلاسیها، معلم،… همه خیلی مهربان بود. و من گریه می‌کنم از مهربانی آنها» ‏بغض کرد. ‌ «خاطره من از ایران»: مصاحبه‌ام با ماسایوکی اینو اوئه رو حتما در وبسایت بشنوید. ‌
View on Instagram http://bit.ly/2WkIg4t