کاهش جمعیت ژاپن در سال 2019 از 500 هزار نفر عبور می کند


جمعیت ژاپن در سال 2019 بیش از 500 هزار نفر کمتر می شود زیرا تعداد مرگ و میر از تعداد نوزادهای متولد شده بیشتر بوده است. ژاپن با مشکل سالخوردگی جمعیت مواجه است.

پیش بینی می شود تعداد مرگ و میر برای سال 2019 به پایین ترین سطح از پایان جنگ جهانی دوم معادل رقم یک میلیون و ۳۷۶ هزار نفر برسد.

به گزارش سایت فارسی ان اچ کی ورلد، نرخ تولد ژاپن برای سال 2019 برای اولین بار به زیر ۹۰۰ هزار نفر خواهد رسید. این تخمین وزارت رفاه ژاپن است.

این وزارتخانه سالیانه تعداد زاد و ولد در هر سال را بر پایه تولدهای بین ژانویه تا اکتبر تخمین می زند. این وزارتخانه می گوید احتمالا در سال جاری ۸۶۴ هزار نوزاد بدنیا خواهند آمد که از آغاز آمارگیری در سال ۱۸۹۹ در پایین ترین سطح است.

بنا به این پیش بینی، تعداد جمعیت ژاپن در سال 2019 حدود ۵۱۲ هزار نفر کاهش یافته. این سیزدهمین سال متوالی کاهش جمعیت ژاپن از سال 2007 است.

کاهش جمعیت ژاپن در سال جاری نسبت به سال گذشته ۶۸ هزار نفر بیشتر است و اولین باری است که از مرز ۵۰۰ هزار نفر می گذرد.

ارقام واقعی و دقیقتر در سال آینده مشخص و منتشر خواهد شد.