Iran Action Group گروه اقدام ایران


«گروه اقدام ایران» چیست؟

گروه اقدام ایران، بخش اختصاصی جدیدیست که وزارت خارجه آمریکا در تاریخ 25 مرداد 1397 برای رسیدگی به امور مربوط به ایران و تلاش برای «تغییر رفتار» ایران تشکیل داده است. برایان هوک، بعنوان رئیس این کارگروه تعیین شده است.

ارسال شده در کانال به نشانی بخش فارسی