حذف ایرانیان از ویزای جدید کاری ژاپن قطعی شد: وزارت دادگستری


13 فروردین 1398 – وزارت دادگستری ژاپن تصمیم نهایی خود برای ارائه نکردن نوع جدید ویزای اقامت کاری به اتباع ایران را اعلام کرد.

مقامات ژاپن می گویند این تصمیم که روز دوشنبه در روزنامه رسمی دولت اعلام شد به این دلیل گرفته شده که دولت ایران از همکاری در پذیرش ایرانیانی که به دلیل ارتکاب جرم یا دیگر دلایل از ژاپن اخراج شده اند همکاری نمی کند.

این وزارتخانه نگران است که اگر این ویزای اقامتی جدید برای جبران کمبود نیروی کار که در روز دوشنبه اجرایی شد به ایرانیان اعطا شود ممکن است تعداد ساکنان غیرقانونی ایرانی در ژاپن افزایش پیدا کند.

طبق دستورالعمل این وزارتخانه، این ویزا فقط به کسانی اعطا می شود که پاسپورت آنها از کشوری باشد که در پذیرش افراد دیپورت شده همکاری می کند.

ایران در صورتی که خود افراد دیپورت شده مایل به بازگشت نباشند آنها را نمی پذیرد زیرا در قانون ایران اصل آزادی محل زندگی و آزادی سفر تضمین شده است.

این وزراتخانه همچنین قصد داشت ترکیه را نیز که در گرفتن شهروندان بدون پاسپورتش همکاری نمی کرد حذف کند. اما به گفته مقامات، در نهایت ترکیه حذف نشد زیرا این کشور در پاسخ به این اعلام ژاپن موافقت کرد در این زمینه با دولت ژاپن همکاری کند.
منبع: Japan Times #اخبار_ژاپن #مهاجرت

پیشنهادات یک خبرنگار از ژاپن
@alirecommends

این مطلب بصورت خودکار از پست های کانال ارسال شده است

ارسال شده در به نشانی پیش‌نَہادات علے