با تیم پناهندگان المپیک ۲۰۲۰ توکیو آشنا شوید


اعضای تیم پناهندگان المپیک توکیو شامل ۲۵ بورسیه پناهجویان کمیته المپیک و ۴ نفر از پروژه پناهجویان جودوکار در روز دوشنبه ۹ ژوئیه اعلام شد. به این ترتیب ۲۹ نفر در تیم ورزشی پناهجویان در المپیک توکیو رقابت خواهند کرد که پنج نفر آنها ایرانی هستند.
ورزشکاران ایرانی شامل دو نفر در رشته تکواندو، یک نفر در جودو، یک نفر در کاراته و یک نفر در قایق کایاک است.

اعضای تیم پناهجویان المپیک توکیو ۲۰۲۰ اهل کدام کشور هستند؟

  • ایران ۵ ورزشکار
  • سوریه ۹ ورزشکار
  • سودان جنوبی ۴ ورزشکار
  • افغانستان ۳ ورزشکار
  • کنگو ۲ ورزشکار
  • اریتره ۲ ورزشکار
  • سودان ۱ ورزشکار
  • ونزوئلا ۱ ورزشکار
  • کامرون ۱ ورزشکار
  • عراق ۱ ورزشکار

مجموع: ۱۹ مرد و ۱۰ زن

این ۲۹ ورزشکار در ۱۲ رشته تیم پناهندگان المپیک را در بازی‌های توکیو تشکیل می‌دهند.  آنها از میان ۵۵ ورزشکار بورسیه پناهندگان IOC انتخاب شدند.

تیم پناهندگان المپیکی از چه زمانی شکل گرفت؟

تیم پناهندگان المپیک در سال ۲۰۱۵ تشکیل شد، زمانی که سیل پناهجویان به سمت اروپا سرازیر شده بود و به گفته توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، همه می دانستندکه ممکن است بین این افراد ورزشکاران زیادی هم باشد.

آن سال، باخ وقتی که عازم مجمع عمومی سازمان ملل بود در هواپیما تصمیم گرفت این تیم را تشکیل دهد و در نشست سازمان ملل آن را اعلام کرد. به این ترتیب اولین تیم پناهندگان با ۱۰ ورزشکار در المپیک ۲۰۱۶ به رقابت پرداخت.

همه فکر می کردند که این کاری نمادین و یکباره باشد. اما در سال ۲۰۱۸ کمیته المپیک اعلام کرد که المپیک توکیو ۲۰۲۰ هم دارای یک تیم پناهندگان خواهد بود.

اعضای تیم پناهندگان المپیک ۲۰۱۶
اعضای تیم پناهندگان المپیک ۲۰۱۶

اعضای ایرانی تیم پناهندگان المپیک

هدف از تشکیل تیم پناهندگان المپیک چیست؟

تیم پناهندگان با هدف برجسته کردن بحران پناهجویان در جهان تشکیل شد.

ورزشکاران پناهنده در واقع به دلیل جنگ، درگیری، نبود امنیت و ثبات سیاسی یا آزادی در فعالیت های ورزشی مجبور به ترک کشور خود می شوند.

این تیم بیست یا سی نفره نه تنها در برابر هزاران ورزشکار المپیکی رقم قابل توجهی نیست بلکه در مقایسه با ۸۰ میلیون آواره جهان در سال ۲۰۲۰ فوق العاده ناچیز است. در واقع این تیم نمادی از امید برای میلیون ها مهاجر و آواره هم است.