امپراتور جدید ژاپن: تاج گذاری یا بر تخت نشستن؟


در ژاپن، امپراتور فعلی، آکیهیتو، روز سه شنبه 30 آوریل رسما از مقام خود کناره گیری می کند و فردای آن روز، یعنی اول ماه مه ولیعهد ناروهیتو به جای او بر تخت امپراتوری می نشیند. به این صورت دوران تقویمی فعلی ژاپن یعنی «هِیـسـِیْ» پایان می یابد و دوران امپراتور جدید یعنی «رِیوا» Reiwa شروع می شود، یعنی از روز اول ماه مه طبق تقویم سنتی ژاپنی سالها را از این تاریخ دوباره از نو می شمارند.

اما در ژاپن برخلاف سلطنت های دیگر امپراتور تاج ندارد. در گذشته چیزی شبیه به تاج وجود داشته و توسط امپراتور استفاده می شده اما در عصر حاضر چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین استفاده از واژه «تاجگذاری» اشتباه است و فقط باید از عبارت «به تخت نشستن» استفاده کرد زیرا در ژاپن تخت و جایگاه امپراتوری وجود دارد (به تخت امپراتور ژاپن «تاکامیکورا» گفته می شود.) بجای تاج، سه نشان امپراتوری هست که از هر امپراتور به وارث او می رسد و با داشتن آنهاست که جایگاه امپراتوری او اثبات می شود. سه نشان امپراتور ژاپن که در مراسم بر تخت نشستن امپراتور جدید به او داده می شود عبارتند از: یک شمشیر امپراتوری، جواهری که شبیه به یک ویرگول است و یک آینه. این نشان ها سمبل سه فضیلت اصلی یعنی شجاعت، بخشش و خرد در نظر گرفته می شوند.

三神器

امپراتور ژاپن چند مهر هم دارد که برای امور کشوری و امپراتوری استفاده می کند.

State Seal of the Emperor

مهر کشوری امپراتوری

Privy Seal of the Emperor

مهر مخصوص امپراتور

اینجا برخی از اصطلاحات، اسامی و مراسم مربوط به این دوره تاریخی، یعنی تغییر امپراتور ژاپن، را به زبان فارسی قرار می دهم. این عبارات در اخبار «NHK World Japan در فارسی» استفاده می شوند.

اسامی خانواده امپراتوری از روز 1 مه 2019 به بعد 

▼天皇陛下  Emperor Naruhito

امپراتور ناروهیتو

▼皇后さま   Empress Masako

ملکه ماساکو

▼上皇さま  Emperor Emeritus Akihito

امپراتور پدر آکیهیتو

▼上皇后さま Empress Emerita Michiko

ملکه مادر میچیکو

皇嗣・皇嗣妃   نام ولیعهد جدید و همسر ایشان

▼秋篠宮さま Crown Prince Akishino

ولیعهد آکیشینو

▼秋篠宮妃の紀子さま  Crown Princess Akishino

همسر ولیعهد آکیشینو  یا / کیکو، همسر ولیعهد

退位の礼関係儀式(予定)                                                                                                               Ceremony of the Abdication from the Throne (Schedule)

فهرست اسامی و توضیحات مراسم مربوط به تغییر امپراتور که در سایت کابینه ژاپن موجود است، به همراه ترجمه من

(April 30) Taiirei-Seiden-no-gi:

The ceremony of the Abdication of His Majesty the Emperor at the Seiden (State Hall)

تای ایرِی سِی دن نوگی: مراسم کناره گیری عالیجناب امپراتور در سِی دِن یا تالار کشوری

(May 1)

Kenji-to-Shokei-no-gi: Ceremony for Inheriting the Imperial Regalia and Seals

کِنجی تو شوکِی نوگی: مراسم به ارث بردن نشانه ها و مهرهای امپراتوری

Sokui-go-Choken-no-giFirst Audience after the Accession to the Throne

سوکویی گو چوکِن نوگی: اولین ملاقات پس از به تخت نشستن امپراتور

 

Sokuirei-Seiden-no-giCeremony of the Enthronement of His Majesty the Emperor at the Seiden (State Hall)

سوکویی سِیدِن نوگی: مراسم به تخت نشستن عالیجناب امپراتور در سِی دِن یا تالار کشوری

(Oct. 22) Shukuga-Onretsu-no-giImperial Procession by motorcar after the Ceremony of the Enthronement

شوکوگا اُن رِتسو نوگی: حرکت امپراتور با خودرو از میان مردم پس از مراسم به تخت نشستن

22,25, 29,31 Oct

Kyoen-no-giCourt Banquets after the Ceremony of the Enthronement

کیوئن نوگی: ضیافت های دربار پس از به تخت نشستن امپراتور

23 Oct

Naikaku-Soridaijin-Fusai- Shusai-BansankaiBanquet hosted by Prime Minister and his / her spouse

نایکاکو سُری دایجین فوسای شوسای بانسانکای: ضیافت (به میزبانی) نخست وزیر و همسرش

19 Apr 2020

Rikkoshi-Senmei-no-gi: Ceremony for Proclamation of Crown Prince. Ceremony to proclaim that Prince Fumihito has become the Crown Prince and for the representatives from home and abroad to express felicitations.

ریکوشی سِنمِی نوگی: مراسم اعلام رسمی ولیعهد جدید

Choken-no-gi: First Audience. Ceremony for the Emperor and Empress to meet the Crown Prince for the first time after the Ceremony for Proclamation of Crown Prince.

چوکِن نوگی: اولین دیدار ولیعهد جدید با امپراتور و ملکه

علی نورانی

نهم اردیبهشت 1398