احزاب اصلی بنگلادش و رهبران آنها


دو حزب اصلی بنگلادش و رهبران آنها:

Bangladesh Awami League
عوامی لیگ بنگلادش

Sheikh Hasina
نخست وزیر شیخ حَسینه

Bangladesh Nationalist Party
حزب ملی گرای بنگلادش

Begum Khaleda Zia
نخست وزیر پیشین بیگم خالده ضیا