مهدکودک ژاپنی، قسمت دوم

کودکان ژاپنی از کمترین سن به مهد می روند که البته به وضعیت شغلی پدر و مادر آنها دارد. پیدا کردن مهد در ژاپن در کل کار دشواری است و تبدیل به مشکل بزرگی شده چون تعداد مهدها کم است و بخاطر شاغل بودن والدین … ادامه خواندن مهدکودک ژاپنی، قسمت دوم