اصطلاحات بیسبال به فارسی ترجمه شده اما تا کنون بسیار ناشناخته مانده است. این بازی در دنیا صدها میلیون طرفدار دارد اما ایرانیان آن را نمی شناسند.

به همین علت تصمیم گرفتم اصول و واژه های اصلی آن را ترجمه کنم. استفاده از واژه های انگلیسی در فارسی کار پسندیده ای نیست. زیرا ایرانی ها معنی آن را نمی دانند. در ثانی، از نظر زبان شناسی کلمات خارجی در فارسی قابل بسط نیستند. اما کلمات فارسی برای همه قابل فهم و معنادارند، و بی نهایت قابل گسترش و انعطاف پذیر.

توضیح: این واژه ها و اصطلاحات هنوز نهایی نشده اند. در آینده ممکن است آن را بهبود دهم.

اصطلاحات بیسبال به فارسی

بیسبال نوعی بازی با چوب و توپ بین دو تیم 9 نفره است. هر بازی به 9 دور تقسیم می شود و هر دور متشکل  از دو نیم‎دور یا دست است. در هردور، در نیم‎دور/ دست بالا یا دست مهمان بازیکنان یک تیم به نوبت برای زدن چوب و کسب امتیاز فرار بازی می کنند در حالی که تیم دیگر در زمین بازی می کند و تلاش می کند جلوی امتیاز گرفتن تیم مهاجم را بگیرد. در دست پایین یا دست میزبان ، جای تیم ها عوض می شود. تیمی که پس از پایان 9 دور بیشترین فرار را داشته باشد برنده است.

بازی در یک زمین لوزی شکل انجام می شود که چهار گوشه آن «خانه، گوشه اول، گوشه دوم و گوشه سوم» نامیده می شود. در وسط محوطه داخلی یا زمین جلویی، خاکریز یا جایگاه پرتابگر قرار دارد که نفر پرتاب کننده  برای پرتاب توپ به سمت چوب زن در آن می ایستد. محوطه دورتر از محوطه داخلی، که فراتر از اضلاع لوزی قرار دارد، محوطه بیرونی یا زمین عقب نامیده می شود.

نمودار گوشه ها و جای گیری نفرات اصلی در بیسبال
نمودار گوشه ها و جای گیری نفرات اصلی در بیسبال

اصول اولیه بیسبال به فارسی

در طول یک دور، پرتابگرِ تیم مدافع، توپ را به سمت بازیکن تیم مهاجم، که در حال حاضر در موقعیت چوب زدن در خانه قرار دارد، پرتاب می کند.  چوب زن تلاش می کند با چوب توپ را به جایی دور از دسترس  بازیکنان تیم مدافع در زمین بزند و در این فرصت دور چهار گوشه بدود. اگر چوب زن بتواند گوشه ها را دور بزند و به خانه برگردد او یک امتیاز فرار ثبت کرده است.

اما اگر توپ او در هوا  قاپیده شود یا قبل از رسیدن به گوشه اول  توپ توسط تیم مدافع به آنجا رسانده شود، بازیکن چوب زن از دور خارج می شود. چوب زن همچنین اگر توپ را به منطقه خطا بزند یا نتواند بعد از سه پرتاب صحیح توپ را با چوب بزند هم از دور خارج می شود. فرصت تیم مهاجم در پشت چوب وقتی تمام می شود که سه بازیکن آن مجبور به خروج از زمین شوند.

ترجمه ی علی نورانی

حق هرگونه چاپ و انتشار برای علی نورانی محفوظ است. 

WHAT’S BASEBALL?

Baseball is a game played between two teams of nine players each. The game is divided into nine innings, each divided into two halves. In the top half of the inning, the players of one team successively come to bat and attempt to score runs, while the other team plays in the field and attempts to stop the offensive team from scoring. In the bottom half, the teams swap places. The team with more runs at the end of nine innings is the winner of the game.

The game is played on a diamond-shaped playing field, the four corners of the diamond being formed by home plate, first base, second base and third base. In the middle of the infield is the pitcher’s mound, where the pitcher stands to pitch the ball to the batter. The area beyond the infield, bordered by the first and third baselines, is called the outfield.

During an inning, the pitcher of the defensive team throws the ball toward member of the offensive team currently in batting position at home plate.

The batter attempts to hit the ball with the bat to a location out of the reach of the defensive players in the field and run around the bases. If he is able to. But if the ball is caught, or can be thrown to first base before he arrives at the base, then the batter is out. A batter is also put out if he strikes out, or fails to hit the baseball three times after three good pitches. The offensive team’s time at bat is over when it gets three outs.

حق هرگونه چاپ و انتشار برای علی نورانی محفوظ است. 

BASEBALL BASIC TERMINOLOGY

Translated by Ali Noorani, 2018

فاصله پرتابگر و چوب زن در بیسبال 60 و نیم فوت معادل 18.44 متر است.
فاصله پرتابگر و چوب زن در بیسبال 60 و نیم فوت معادل 18.44 متر است.
At ball
پشت توپ
At bat
پشت چوب
Inning
دور
half
دست یا نیم‎دور
top half
دست بالا / دست مهمان
bottom half
دست پایین / دست مهمان
score a run
ثبت (امتیاز) فرار
(to) bat
چوب زدن
a run
فرار
corner
گوشه
infield
محوطه داخلی / زمین جلو
(pitcher’s) mound
(در لغت خاکریز) جایگاه پرتابگر
outfield
محوطه بیرونی / زمین عقب
in batting position
چوب به دست
home plate
خانه
round the bases
دور زدن گوشه ها
catch (the ball)
توپ را قاپیدن
(to be) out
از دور خارج شدن
strike out
توپ را اوت کردن
good pitch
پرتاب صحیح
base
گوشه
baseball bat
چوب بیسبال (در قدیم چفته نیز ترجمه شده
baseline
هر یک از اضلاع لوزی محوطه زمین داخلی که از متصل کردن نقاط چهار گوشه به دست می آید.
batter
چوب‎زن
balk – Any pitching motion that is against the baseball rules. The pitcher is not to try and trick the base runners with illegal motions.
پنالتی خطای پرتابگر (یا گیرنده) که باعث می شود دونده های تیم مقابل با دستور داور یک گوشه پیشروی کنند. پرتابگر حق ندارد دوندگان گوشه ها را با حرکات غیرقانونی فریب دهد.
battery – The battery includes two baseball players, the pitcher and the catcher.
 جفت مدافع، شامل پرتابگر و گیرنده
foul ball -A baseball that is hit outside the field of fair play. 
خطای فرار توپ
foul line
خط فول، که از اتصال بین خانه و گوشه اول یا خانه و گوشه سوم حاصل می شودد و چوب زن فقط باید توپ را داخل این زاویه قائمه بزند.
hit and run – A baseball play where the base runner begins to run when the pitch is released. It’s the batter’s responsibility to hit the bحaseball into play so the runner will not get out. This gives the base runner a head start. 
استراتژی بزن در رو
ground ball – A baseball that is hit on the ground. Also called a “grounder”. 
توپ زمینی
load the bases – When a base runner is at all three bases. 
پر کردن سه گوشه

on-deck – The next batter due to bat.
چوب زن بعدی
pinch hitter – A substitute baseball hitter. 
چوب زن جایگزین
pinch runner – A substitute base runner. 
بازیکن آماده به فرار جایگزین
pitcher
 پرتابگر
position player – Any baseball player but the pitcher. 
هر بازیکن غیر از پرتابگر
power hitter – A strong batter that hits the baseball far, often for home runs or extra bases. 
چوب زن قدرتی

relay – When one fielder throws the baseball to another fielder who then throws the baseball to another fielder. 
پاسکاری
walk
 گوشه مجانی / یک گوشه به پیش

حق هرگونه چاپ و انتشار برای علی نورانی محفوظ است. 

پربازدیدترین مطالب: