قابل توجه کسانی که علاقمند هستند بدانند ژاپنی ها برای سونامی چه فکری کرده اند: برج تخلیه سونامی برای شهرها و مناطق ساحلی که نسبتا تخت هستند و ساختمان ها و عوارض مرتفع ندارند. 

بلندترین برج تخلیه ژاپن را که در تصاویر می بینید مربوط به شهری است که پیش بینی شده در اثر زلزله‌ای بزرگ در ناوه ی نانکای ژاپن سونامی به ارتفاع ۳۴ متر خواهد داشت!

 

در این شهر 200 داوطلب بعنوان مددکار این پناهگاه آموزش دیده اند و 8 بار در سال مانورهای غیرمنتظره برای عموم برگزار . میشه تا مسیر رفتن به پناهگاه و محافظت از خود را یاد بگیرند. جالبه که در این شهر ترسناک ترین مسئله یعنی موج 34 متری را تبدیل به یک برند کردند تا هرگز آن را از یاد نبرند. با مواد محلی و برند 34M کنسروهای غذا تولید می کنند که خودش باعث رونق منطقه و کارآفرینی هم شده. این غذاها همیشه در انبار این پناهگاه نگهداری می شوند.

پیشنهادات یک خبرنگار از ژاپن