Steven Mnuchin
استیون منوشین، وزیر خزانه داری آمریکا
تلفظ قبلی (منوچین) که در رسانه های ایرانی به کار می رود صحیح نبوده، بنابراین تلفظ و املای صحیح جایگزین شود.