«گروه اقدام ایران» چیست؟

گروه اقدام ایران، بخش اختصاصی جدیدیست که وزارت خارجه آمریکا در تاریخ 25 مرداد 1397 برای رسیدگی به امور مربوط به ایران و تلاش برای «تغییر رفتار» ایران تشکیل داده است. برایان هوک، بعنوان رئیس این کارگروه تعیین شده است.

ارسال شده در کانال به نشانی بخش فارسی