یک زمین چمن زیبا، سر سبز و مسطح. مردی که شلوار و لباس آستین کوتاه و کلاه لبه دار سفید پوشیده و هی چوب گلفی را پشت یک توپ جلو و عقب می کندو در سکوتی ابدی تمرکز کرده است. این معمولا تنها تصویری است…