اثر «ماده و فکر» در قلب موزه هنرهای معاصر که در ایران به نام حوض روغن شناخته می شود پس از ۴۰ سال توسط خالق ژاپنی آن آقای نوریوکی هاراگوچی مرمت شد. این حوض فولادی شش و نیم در چهار...