وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، تربيت بدنی، علوم و تکنولوژی ژاپن (مونبوکاگاکوشو) برای دانش آموزان و دانشجويان علاقمند به تحصيل در ژاپن، چهار مقطع به ترتیب زیر دارد. توضیحات را کامل بخوانید. مهلت ارائه مدارک در جدول زمانبندی انتهای هر مقطع نوشته شده.

– Research Student Scholarship (کارشناسی ارشد و دکترا)
– Undergraduate Student Scholarship (کارشناسی)
– College of Technology Scholarship ( فوق ديپلم)
– Specialized Training College Students (فوق ديپلم فنی و حرفه ای)

منبع: سفارت ژاپن در‌تهران
https://www.ir.emb-japan.go.jp/itpr_fa/00_000281.html

اینجا ویدیوی تجربیات دو دانشجوی ایرانی بورسیه مکس را برایتان خواهم آورد که هر دو در شهر کیوتو زندگی می کنند. اولین ویدیو از کاربر کنشی کینگامی است که البته نام مستعار ژاپنی اوست 🙂

و توضیحات مصطفی، دانشجوی مقطع دکتری در ژاپن: