دو واژه توفان و طوفان با تلفظی یکسان ریشه‌های متفاوتی دارند و به کار بردن آنها برای یک معنی کار غلطی است. همچنان که در لغت‌نامه معین هم به این موضوع اشاره شده است. واژه طوفان ریشه‌ای عبری و یونانی دارد و به زبان عربی وارد شده و با «ط» نوشته می‌شود. این واژه در زبان انگلیسی به صورت «Typhoon» نوشته می‌شود و به معنی حادثه‌ای طبیعی است، همراه با باد و باران که خرابی و خسارت به بار می‌آورد. در ترکیب‌هایی مانند طوفان نوح، طوفان کاترینا و طوفان تهران باید از واژه طوفان استفاده کنیم زیرا در غیر این صورت معنی واژه غلط خواهد شد.

توفان: توفیدن و توپیدن

از سوی دیگر واژه «توفان»، یک واژه فارسی است که از ترکیب کلمات توفیدن یا توپیدن ریشه گرفته است. این دو واژه که معنی یکسانی دارند به معنی داد زدن، غرش کردن و غران بودن هستند که کلمه «توفان» نیز از این ریشه‌ها نشات گرفته است و به کار بردن واژه توفان به معنی یک حادثه طبیعی همراه با باد و باران درست نیست و از نظر نگارشی غلط محسوب می‌شود.
منبع: https://www.isna.ir/news/93031909677

اهمیت حفظ یکدستی املا در رسانه ها

متاسفانه رسانه های بسیاری این مسئله را رعایت نمی کنند. برای مثال بی بی سی فارسی اخیرا گهگاه از هر دوی این املاها استفاده می کند که باعث سردرگمی خوانندگان می شود.

استفاده از دو املای طوفان و توفان در اخبار بی بی سی فارسی و دیگر رسانه ها باعث دامن زدن به این گمراهی می شود.
استفاده از دو املای طوفان و توفان در اخبار بی بی سی فارسی و دیگر رسانه ها باعث دامن زدن به این گمراهی می شود.

مطالب مرتبط:‌