غذا خوردن با چاپ استیک

دیروز مریم داشت توی رستوران تلاش می‌کرد با چوب ها نودل بخورد. خب سختش بود. آخر هم بواسطه انگلیسی بلد بودن از پسرکی که سفارش می‌گرفت یک چنگال فلزی گرفت و در واقع تقلب کرد. گفت اینها چطوری به بچه‌هایشان کار به این سختی را … ادامه خواندن غذا خوردن با چاپ استیک